eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3757/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Fylkesmannen ber om uttalelse - stenge løype 10 og 12 i Alta kommune og løype 14 i Porsanger kommune Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
3724/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Tilbud til alle pårørende - barn og voksne. Vennligst videreformidl til kommuner etc Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
3725/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID-19-pandemien Folkehelseinstituttet   her
3716/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kommunen svarer ikke på henvendelser SMØRFJORD BYGDELAG v/leder Edmund Josefsen   her
3718/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt gnr 7 bnr 432 John Fagerheim   her
3722/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Spørsmål ang bygging på 5436-4/103 og 5436-4/228. Kimmy-A J L Karlsen   her
3715/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på eiendomskatt, eiendom 5/55 Anny Synnøve Nilsen   her
3720/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Skal domeneabonnementet byverdde.no videreføres? Norid AS   her
3735/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdsel i utmark - vinter Ságát   her
3742/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Høringsuttalelse veinavn i Porsanger Anna Ragnhild Skogen og Roy Myrheim   her
3743/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt 2020. Eiendom 6/26 Rune Olsen   her
3730/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Beslutningsfullmakt til kommuner i Troms og Finnmark for tilskuddsordningen tiltak i beiteområder 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3756/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Retningslinje for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte (Covid19) Helsedirektoratet   her
3711/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vest-Finnmark Rådet - Tiltak for å begrense skadevirkningene av Covid-19 pandemien Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby   her
3713/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Ber om retting i Martrikkelen - grenser for gnr 7/474 - Porsanger kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
3769/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Dekningsstatistikk for Barnevaksinasjonsprogrammet 2019 FHI - Folkehelseinstituttet   her
3752/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Fylkesmannen stenger løype 10 og 12 i Alta kommune og løype 14 i Porsanger kommune på eget initiativ FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3759/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Intern utlysning - Tilsynsfører i barnevernet *****   her
3575/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Skadenr 369449 SKADEMELDING sak 2020/598 KLP skadeforsikring   her
3643/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Aktivitetsrapport for 2019 Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Lauveng Hanne   her
3644/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Aktivitetsrapport for 2019? Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Hanne Lauveng   her
3687/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm - smittevern - COVID-19 Helsedirektoratet   her
3689/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV-2 HELSEDIREKTORATET   her
3665/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Svar på søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede ***** ***** ***** ***** *****   her
3670/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Psykisk helse under koronapandemien Mental helse Porsanger   her
3676/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Uttalelse vedrørende stenging av skuterløyper på vestersiden av Porsanger FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3677/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer *****   her
3684/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøter med fastleger Finnmarkssykehuset   her
3685/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Nytt fra NAV Troms og Finnmark: Midlertidige endringer i sykefraværsoppfølgingen/Digitalt skjema ved permittering/Forskuttering av dagpenger/Chat med NAV NAV ARBEIDSLIVSSENTER TROMS OG FINNMARK AVD GRØNNEGATA 122   her
3694/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Ingen endring i antall smittede i Porsanger 1. april Presse og Media   her
3698/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
3700/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Jobbsøknad Ferievikarer i helse og omsorg (sak 19/2000) Jooble   her
3701/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Grovavfallscontainer SMØRFJORD BYGDELAG v/leder Edmund Josefsen   her
3704/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Protokoll årsmøte Finnmark Friluftsråd 25.03.2020 FINNMARK FRILUFTSRÅD   her
3675/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt anmodning om å gjennomføre vigsel. *****   her
3680/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Veinavn i Porsanger Sverre Opdahl   her
3686/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Revidert rutine for fordeling av smittevernutstyr Helsedirektoratet   her
3692/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev Ingen endring i antall smittede i Porsanger 31. mars Presse og Media   her
3693/2020 20200401 01.04.2020 Utgående brev PM: Koronasituasjonen i Porsanger kommune, 30. mars Presse og Media   her
3695/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kopi av brev til Jan-Ove Guttorm. Langs veien - Avkjørsel og byggegrenser - Søke om avkjørsel Troms og Finnmark fylkeskommune   her
3696/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utlysning av midler 2020 – Barnevernfaglig videreutdanning Bufdir   her
3702/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Utvidet frist for høring om vurdering og eksamen Utdanningsdirektoratet   her
3703/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Levering av elektrisk avfall SMØRFJORD BYGDELAG v/leder Edmund Josefsen   her
3708/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Pressemelding - Videreføring av karantenekrav i Vest-Finnmark, samt justering av unntaksbestemmelsene Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby   her
3709/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vest-Finnmark Rådet - Tiltak for å begrense skadevirkningene av Covid-19 pandemien Vest-Finnmark Rådet - Bente Olsen Husby   her
3710/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Septiktømming SMØRFJORD BYGDELAG v/leder Edmund Josefsen   her
3773/2020 20200401 01.04.2020 Inngående brev Vedr tvangssalg av gnr ***** ***** ***** i Porsanger kommune ADVOKATSELSKAPET PER A. AMUNDSEN AS   her
3567/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev 2020/75-6 Høringsuttalelse - Retningslinjer for utleie av kommunale anlegg Solheim trim & fysioterapi AS - Marita Naukkarinen   her
3569/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev 2020/75-6 Høringsuttalelse - Retningslinjer for utleie av kommunale anlegg Porsanger idrettsråd - Gert Helge Hansen   her
3568/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev 2020/75-6 Høringsuttalelse - Retningslinjer for utleie av kommunale anlegg Lakselv ungdomsskole - Marianne Løyningsøen Bakervik   her
3570/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev 2020/75-6 Høringsuttalelse - Retningslinjer for utleie av kommunale anlegg Billefjord Idrettslag   her
3607/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Høring - forslag til revidert kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtilskudd i jordbruket i Porsanger kommune 2020-2023 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3648/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Tilskudd 2020 for kvenske språksentre Troms og Finnmark fylkeskommune   her
3630/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer *****   her
3635/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer *****   her
3640/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven GBnr 35/18 Jan-Ove Guttorm   her
3641/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Faktura 62007028 Finnmarkssykehuset - Johansen Bjørn Erik   her
3642/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Søknad nasjonale kvenskmidler- driftstilskudd Troms og Finnmark Fylkeskommune   her
3613/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer *****   her
3615/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Vedlagt skjema jordleie 2019 fra Porsanger kommune Landbruksdirektoratet   her
3629/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar - Søknad om utvidelse av boligtomt på GBnr 17/458 i Lyngveien, Lakselv Veikko Olavi Hoikka   her
3631/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer *****   her
3632/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer *****   her
3624/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer *****   her
3614/2020 20200331 31.03.2020 Utgående brev Svar - Søknad om fradeling av 4 boligtomter fra GBnr 19/99 i Ildskog, Lakselv Knut Roger Hanssen   her
3633/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer *****   her
3639/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak eiendomsskatt Signe Helene Louise Tapio Jensen   her
3673/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Veiledning fra Fylkesmannen i forhold til lokale karantenevedtak FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3674/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Prøvingsattest før vigsel. *****   her
3650/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Spørsmål til ungdomsrådet fra Distriktspanelet KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING   her
3651/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Høring - utkast til forskrift for tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Lauveng Hanne   her
3654/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Forskrift for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur er vedtatt Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Lauveng Hanne   her
3647/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - utkast til forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur Dss Dep - regjeringen.no - Kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
3652/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - utkast til forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur Dss Dep - regjeringen.no - Kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
3653/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - Utkast til forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur Dss Dep - regjeringen.no - Kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
3659/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Foreløpig svar FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3660/2020 20200331 31.03.2020 Inngående brev Kommunen svarer ikke på henvendelser SMØRFJORD BYGDELAG   her
3533/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Utbetaling av utgifter i forbindelse med skadefelling februar 2020 i Porsanger FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3551/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Vedbod GBnr 21/198 Olaf Bjarne Andersen   her
3622/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskattegrunnlaget for gnr. 16 bnr. 197 i Porsanger ADVOKATSELSKAPET PER A. AMUNDSEN AS   her
3592/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatten Sagveien 3 Torbjørn Larsen   her
3596/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kopi - NVEs svar på henvendelse - Tiltak i brakkvannsområde - GBnr 21/38 - Brennelv - Porsanger kommune Terje Drolshammer   her
3604/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tillegg til kommunalt næringsfond 2019 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
3587/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Tildeling av kommunale rammer for utvalgte kulturlandskap 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3589/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET   her
3590/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Lina Serine Johnsen   her
3591/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Klage på forvaltningsvedtak - Eiendomsskatt Torbjørn Larsen   her
3618/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Uttalelse på intern utlysning - Tilsynsfører i barnevernet (sak 20/507) HTV Fagforbundet Porsanger   her
3626/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om fritak som medlem i Ungdomsrådet Silje Arild Solheim   her
3597/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Kopi - NVEs svar på henvendelse - Tiltak i brakkvannsområde - GBnr 21/38 - Brennelv - Porsanger kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD   her
3598/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Spørsmål til arkivet om dokumenter vedrørende LNF-område Terje Drolshammer   her
3603/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Søknad om reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede *****   her
3609/2020 20200330 30.03.2020 Utgående brev Uttalelse på intern utlysning - Tilsynsfører i barnevernet Tillitsvalgte m.fl.   her
3619/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen ber om uttalelse - anmodning om motorferdselsforbud i Porsanger Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Tandberg, Anders   her
3610/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Uttalelse på intern utlysning - Tilsynsfører i barnevernet Utdanningsforbundet i Porsanger   her
3617/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Uttalelse på intern utlysning - Tilsynsfører i barnevernet (sak 20/507) HTV NSF Porsanger   her
3623/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK   her
3625/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK   her
3453/2020 20200330 30.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
3535/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 917463204 Bjørnar Josefsen Landbruksdirektoratet   her
3536/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 913957652 Else Vedhugnes Landbruksdirektoratet   her
3528/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3507/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/536. Tiltakshaver IMJ Eiendom AS VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS   her
3526/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Rammesøknad Ulveveien 22A behandlingsfrist. Finnmark Byggrådgivning AS - Rune Harila   her
3534/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 953470047 Fossestrand gårdshandel Torgeir Valdemar Johansen Landbruksdirektoratet   her
3537/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 912847705 Laila Eliassen Landbruksdirektoratet   her
3539/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 812994972 Karl Even Paulsen Landbruksdirektoratet   her
3518/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3520/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3524/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3573/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt for Porsanger Båtforening PORSANGER BÅTFORENING   her
3574/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage eiendomsskatt 2020 - eiendom 5436 - 9 / 70/ 0 / 0 Torleif Persen   her
3552/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Etterlyser svar på søknad om reduksjon i husleie Solheim-Trim - Marita Naukkarinen   her
3543/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 978612946 Jan-Edvin Hansrud Landbruksdirektoratet   her
3560/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som tilsynsfører i barnevernet *****   her
3563/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søk om midler til utstyr for programmering i skolen Utdanningsdirektoratet   her
3497/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - nytt bygg GBnr 17/535. Tiltakshaver IMJ Eiendom AS VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS   her
3500/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Melding om vedtak- Garasjer GBnr 17/535 og 17/536. Tiltakshaver IMJ Eiendom AS VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS   her
3558/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Fangstresultat snarefangst 2019/2020 Torgeir Valdemar Johansen   her
3585/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser Helsedirektoratet   her
3586/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om endring av oppholdstid i SFO *****   her
3578/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt 2020 - eiendom - gnr 3 bnr 71 - Edmund Malvind Josefsen Edmund Malvind Josefsen   her
3492/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Presseinfo om korona fra Porsanger kommune 25. mars Presse og Media m.fl.   her
3493/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev PM: Koronasituasjonen pr 26. mars Porsanger kommune Presse og Media m.fl.   her
3494/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Angående vedtak- nytt bygg GBnr 17/535 og GBnr 17/536. IMJ UTVIKLING AS   her
3516/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3544/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 969315130 John-Inge Henriksen Landbruksdirektoratet   her
3545/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 990443386 Odd Fredrik Josefsen Landbruksdirektoratet   her
3546/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 -Foretak 969724111 Jon Nikolaisen Landbruksdirektoratet   her
3547/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 979925565 Grethe-Liv Olaussen Landbruksdirektoratet   her
3548/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 969725312 Olav M Olli Landbruksdirektoratet   her
3549/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtatt skolerute 2020/ 2021 Porsanger kommune Skolene   her
3550/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som lærer *****   her
3576/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos   her
3538/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 969144387 Einar Andersen Landbruksdirektoratet   her
3540/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 -Foretak 984847815 Anna Alise Persen Landbruksdirektoratet   her
3541/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 994925938 Bjørkås gård Robert Severin Pedersen Landbruksdirektoratet   her
3559/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Kunngjøring på www.porsanger.kommune.no skolerute 2020-2021 www.porsanger.kommune.no   her
3561/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Krisesentertilbud - ansatte i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
3529/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Avslag på søknad- rammesøknad GBnr 17/431. Tiltakshaver Sølvi A Johannessen og Jim Robert Henriksen Finnmark Byggrådgivning AS - Rune Harila   her
3542/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Foretak 984665288 Rolf Ingemar Johansen Landbruksdirektoratet   her
3553/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Midlertidig svar - innsyn Porsanger Høyre - leder Bjørnar Pedersen   her
3565/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev PM: Koronasituasjonen i Porsanger kommune 27. mars Presse og Media   her
3571/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene i Troms og Finnmark om beitekrisen i reindriften og tiltak for å ivareta næringen og dyrevelferden FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3572/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Kan statlige myndigheter nekte kommunene å treffe egne smitteverntiltak etter smittevernloven? Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar – LVK   her
3579/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Dokumentasjon om krav på barnepass Mesta AS   her
3431/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedr. henvendelse fra far med datter som har fast avlastning Nordkapp Kommune -Rehabiliteringstjenesten   her
3491/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Pressekontakt og informasjon fra Porsanger kommune Presse og Media   her
3525/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Avvising av søknad om tilskudd til Seksuell helse for ungdom 15 - 22 år over statsbudsjettet 2020 - kap 762, post 73 HELSEDIREKTORATET   her
3527/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Informasjon til alle ansatte i barnehagene i Troms og Finnmark Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
3522/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedrørende forsyning av smittevernutstyr til kommunehelsetjenesten Helse-Nord   her
3519/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Viktig å holde hjulene i gang Maskinentreprenørenes Forbund   her
3496/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Eiendomskatten og soner Stig-Ronny Nilsen, leder Porsanger FrP   her
3434/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Anmodning om å besvare henvendelser FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3521/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Fikk du med deg denne? - Tips om hjelpetelefon med ledig kapasitet Pårørendesenteret   her
3476/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst Utdanningsdirektoratet   her
3477/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev 19/1158-1 Oppsigelse av driftsavtale for Børselv torvuttak FeFo - Finnmarkseiendommen   her
3480/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3482/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3523/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Brev til kommunene fra Byggenæringens Landsforening -Kommunene, viktig roller for å holde hjulene i gang i Bygg-, Anleggs- og Eiendomsnæringen Byggenæringens Landsforening   her
3531/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbud til barn og unge som trenger det mest Utdanningsdirektoratet   her
3470/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd - Prosjekt Smørfjord STORBUKT FISKEINDUSTRI AS   her
3471/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Invitasjon til samarbeid om friluftsliv og folkehelse FINNMARK FRILUFTSRÅD   her
3472/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Ferdigattest - tilbygg-ombygging Gnr 16 Bnr 227/444. Tiltakshaver Porsanger Arbeidssamvirke AS NORCONSULT AS   her
3473/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3475/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Utlysning av stillinger - Stillinger til de kommunale barnehagene i Porsanger JobbNorge   her
3488/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Svar på tilbud om stilling Jennie Eriksen Hansnes   her
3501/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon om refusjon av merutgifter - fjernundervisning i nordsamisk FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3509/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi 2020-2023, høring MÅSØY KOMMUNE   her
3481/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3511/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedtak om åpning av løype 10 og 12 i Alta og løype 14 i Porsanger FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
3512/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3513/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3515/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad på stilling som ferievikar *****   her
3502/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Marlene Ch Fløttkjær   her
3506/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Synliggjøring av hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte Incestsenteret i Vestfold   her
3498/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Forhåndsvarsling - åpning av løyper til Stabbursdalsvannene Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
3499/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Utsatt høringsfrist for nye læreplaner på studieforberedende - Vg2 og Vg3 Utdanningsdirektoratet   her
3495/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Takst på næringseiendom Karl Even Paulsen   her
3397/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Brev til landbruksministeren om beitekrisa i reindrifta Karasjok Kommune -Kommunedirektøren   her
3429/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedr. henvendelse fra far med datter som har fast avlastning Nordkapp Kommune   her
3430/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedr. henvendelse fra far med datter som har fast avlastning Nordkapp Kommune - Rehabiliteringstjenesten   her
3474/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd 2020 og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Foretak Odd Fredrik Josefsen org.nr. 990443386 FORETAK ODD FREDRIK JOSEFSEN   her
3479/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Høring - normgivende rutine for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger Finnmarkssykehuset   her
3399/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Til alle ordførerne i Finnmark. NORGES TAXIFORBUND   her
3400/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Flinke folk Judith Nilsen   her
3398/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Til alle ordførerne i Finnmark. NORGES TAXIFORBUND - avd Finnmark   her
3401/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Flinke folk Judith Nilsen   her
3402/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Bli med på www.handlelokalt.com HAMMERFEST NÆRINGSFORENING   her
3403/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Henvendelse til kommunene SÁPMI NÆRINGSHAGE AS   her
3459/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Sagveien 3 Torbjørn Larsen   her
3460/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse Helsedirektoratet   her
3442/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Tillegg - oversiktskart til søknaden Lasse Johansen   her
3450/2020 20200325 25.03.2020 Utgående brev jfr innsynsforespørsel - datert 18.03 Marius Thorsen (Sagat)   her
3456/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Svar på tilbud om stilling Jennie Eriksen Hansnes   her
3457/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev SANKS tilbyr COVID-19 samtaler på Skype Finnmarkssykehuset - FIN-SANKS   her
3458/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Konsultasjonsteamet er tilgjengelig Politiet   her
3435/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt Utdanningsdirektoratet   her
3436/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Sak 2019/2148 oppmåling og fradeling Statnett   her
3437/2020 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vedtak om midlertidig motorferdselsforbud - skuterløype 13 i Porsanger kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her